Co patří do hnědé popelnice?

Po sedmnácti letech vysvětlování si v Ekodomově všichni myslíme, že už každé malé dítě musí vědět, co do bioodpadu patří (a co ne). Že je tento pohled mírně řečeno naivní ukazují zkušenosti Pražských služeb. Ve snaze zvýšit množství vytříděného bioodpadu se stal vloni v lednu svoz biologicky rozložitelného odpadu součástí systému městského odpadového hospodářství. Za minulý rok pak odevzdali Pražané do kompostáren 5 126 t bioodpadu. Letos na jaře ale začali pracovníci kompostáren upozorňovat na to, že je biomateriál čím dál častěji kontaminovaný, a to zejména plasty (PET lahvemi, plastovými taškami) a dalšími obalovými materiály, oleji, sklem nebo zbytky jídla včetně nekompostovatelných živočišných produktů, které jsou navíc často uzavřené v plastovém sáčku. Praha přitom vloni v lednu začala na území městských částí Prahy 5, 6 a 7 také s pilotním projektem, který testuje svoz gastroodpadu z domácností. Pro účely tohoto zkušebního provozu se používají speciální hnědé nádoby s oranžovým víkem opatřeným gumovým lemem a západkou. Protože je zpracování znečištěného bioodpadu problematické, určitě se vyplatí nad tříděním přemýšlet a kde to jde, kontaminaci zabránit. Po celé Praze platí, že se do hnědých popelnic nesmějí vyhazovat žádné sáčky – ani kompostovatelné – ať už papírové nebo plastové. Také toto pravidlo má zabránit zbytečné kontaminaci. Pokud si nejste jistí, co přesně do kompostejneru patří, a chcete si svoje vědomosti ohledně třídění bioodpadu osvěžit, mrkněte sem.