Koruna kvete (a kompostuje)

Od 1. října mají v Radotíně nejen nové kulturně-komunitní centrum Koruna, ale také (přímo tady ve dvoře) komunitní kompostér SIVA. Jak se sem dostal, jsme se zeptali Jany Kočí, která to celé nejen vymyslela, ale také zrealizovala.

Letos v únoru jsem se zapojila do aktivit radotínské komunitní zahrady KoZa na mezi, se kterou jsme podali grant zacílený na volnočasové aktivity pro rodiče s dětmi nazvaný Zázraky kompostu. V posledních třech letech jsem zároveň dělala lektorku Malého průzkumníka přírody na dvou školách – v Radotíně a v Třebotově a k realizaci projektu Zázraky kompostu jsem chtěla přizvat Ekodomov. V létě jsem se během příměstských táborů Malého průzkumníka v Šárynce víceméně náhodou potkala s koordinátorem kompostovacích aktivit Ekodomova Adamem Šléglem. Ukázalo se, že se známe už z dřívějška, protože oba pocházíme z Radotína. Slovo dalo slovo a přišla řeč i na projekt komunitního kompostování.

Ve stejné době se blížilo otevření nového kulturně-komunitního centra Koruna, kde Jana začala pracovat jako koordinátorka komunitních aktivit. Tehdy ji napadlo, že by právě tady mohl stát první radotínský komunitní kompostér.

Jinak tady v Radotíně totiž všechno máme – bazén, sportoviště, cyklostezky, biootop… Ale environmentálně zaměřené komunitní projekty jako je zahrada KoZa na mezi nebo sousedské kompostování – to jsou v Radotíně zatím první vlaštovky. První místa, kde se mohou potkávat ekologicky smýšlející lidé. Skvělé je, že tu komunitní kompostér stojí ve veřejném prostoru a že tu je i díky podpoře městské části a spolupráci s Ekodomovem. V rámci projektu Koruna kvete, který mám na starosti, pečujeme v komunitním centru spolu se čtyřmi dalšími lektory o rostliny a zvířátka. Staráme se o králíka, morčata, sázíme nové stromy a keře a připravujeme vyvýšené záhony na jarní výsadbu bylinek a zeleniny. Také pravidelně vynášíme do kompostéru bioodpad z místní kavárny, kterou jsme přirozeně jako první do kompostování zapojili. SIVA se tak momentálně plní hlavně kávovou sedlinou, slupkami z citronů a limet a bylinkami. Velkou část odpadu tvoří také podestýlka býložravých zvířat a odpad ze zahrady… Na kompostéru visí výzva Pojďme spolu kompostovat! a kontakt na správkyni, kterou je právě Jana Kočí. Ta věří, že se po fázi prvotního rozkoukávání brzy připojí i další sousedé. Protože – koho by bavilo házet cenný organický materiál do černé popelnice, když ho tady může snadno zkompostovat a přeměnit v úrodné hnojivo?!