Miluju hnědou!

V listopadu 2021 používalo v Praze hnědé BIOpopelnice 16 000 domácností. Toto číslo zřejmě v blízké budoucnosti strmě poroste. Od ledna 2022 jsou totiž kompostejnery v Praze zdarma!

Hnědá popelnice vlastně není obyčejná popelnice. Odborně se jí říká kompostejner, a když se na ni podíváte zblízka, zjistíte, že se od klasické popelnice na komunální odpad konstrukčně liší. To souvisí se specifiky ukládání bioodpadu. Proto, aby mohl kompostejner správně fungovat, musí být vybavený větracími otvory, které mají za úkol zajišťovat cirkulaci vzduchu a odvádění vlhkosti. Na jeho dně je umístěná mřížka oddělující pevnou část bioodpadu od kapalné složky. Díky těmto vychytávkám se daří eliminovat zápach a případný výskyt larev, snižuje se celková hmotnost odpadu a skladovaný materiál se udržuje v dobré kondici pro další kompostování.

Jděte do toho!

Objednat hnědou popelnici dokáže v Praze každé malé dítě a od letoška ji dokonce můžete získat zdarma! Vlastník nemovitosti si ji může snadno objednat.  Pokud jste členem sdružení vlastníků nebo bytového družstva apod. musíte se nejdříve dohodnout se sousedy. Jako běžný nájemník požádejte o objednání kompostejneru vlastníka objektu. Pokud bude hnědá popelnice umístěná na veřejně přístupném místě nebo ji bude využívat šest a více domácností, musí být opatřená zámkem na víku. Speciální nádobu se zámkem a dvěma klíči vám dodá na základě vaší objednávky bezplatně svozová společnost. Platit budete pouze za vyšší počet klíčů nebo za nadstandardní služby spojené se zanáškou popelnice.

Různé možnosti

Přistavení sběrné nádoby na biologicky rozložitelný odpad je volitelné, k dispozici jsou nádoby o objemu 120 a 240 l s frekvencí obsluhy 1x za 14 dní, 1x týdně nebo 2x týdně, na výběr máte celoroční nebo sezónní režim svozu. Podmínkou ale je, že se budete o obsah kompostejneru řádně starat tak, aby nebyl znečištěný. Možná vás překvapí, že do hnědé popelnice se v Praze momentálně nesmí dávat žádné sáčky. Nepatří sem dokonce ani ty, které jsou biologicky rozložitelné, ať už jsou vyrobené z papíru nebo biodegradabilního plastu.

Pražský kompost

Bioodpad, který skončí v hnědé popelnici, se v Praze odváží do kompostárny a vy už se s ním nikdy neshledáte, takže se kruh neuzavírá a vaše květníky zůstávají prázdné. To je jedna z největších nevýhod, které vyhazování bioodpadu do hnědé popelnice má.

Pokud byste se chtěli zdarma dostat ke kompostu, museli byste s bioodpadem občas zajet do Slivence. Zdejší městská kompostárna vydává kompost bezplatně všem Pražanům, kteří sem v předchozím roce uložili bioodpad ke zpracování. Za každých 5 kilogramů uloženého materiálu si zájemce může vyzvednout 1 kilogram hotového hnojiva. Kompost je možné také zakoupit, a to za cenu 1 Kč (včetně DPH) za 1 kilogram kompostu.

Pražský kompost je dokonce certifikovaný jako organické hnojivo, které obsahuje postupně se uvolňující rostlinné živiny a splňuje veškeré limity chemických a fyzikálních vlastností. Organické látky, které jsou v něm obsažené, zvyšují obsah humusu v půdě, poskytují energii a živiny i půdním mikroorganismům a zlepšují strukturu, biologické a fyzikálně-chemické vlastnosti půd. Kromě hlavních živin (N, P, K, Ca, Mg) obsahuje také stopové prvky jako přirozenou součást vstupních surovin. Kompost se může využívat pro zlepšování kvality půdy jak na zahrádách, tak i při údržbě a výsadbách městské zeleně.