Žížaly dobývají Litoměřice

Město Litoměřice v posledních dvou letech rozdalo svým občanům 218 vermikompostérů VermiHut, čímž ze směsného odpadu pomohlo zachránit nejméně 43 600 kg bioodpadu. Miroslavy Jirků z odboru životního prostředí jsme se zeptali, jak se litoměřickým radním daří občany získat i pro netradiční ekologicky příznivá řešení?

V roce 2016 jsme začínali tím, že radní schválili pro zaměstnance úřadu povinnost třídit a po všech budovách byla vytvořená třídící hnízda, takže momentálně to vypadá tak, že uklízečky nevynášejí koše z kanceláří , ale vysypávají jen roztříděný odpad z hnízd. Šli jsme příkladem a lidé vidí, že to funguje.

S vermikompostováním to bylo podobné?

Vlastně ano. První inspirace přišla od mého známého Filipa Horáka, který je obecně považován za jakéhosi otce litoměřického vermikompostování. Na jeho popud jsem se o ně začala víc zajímat a z plastových bedýnek jsem si vyrobila svůj první vermikompostér. Následně jsme vermikompostování rozjeli i v práci. Tam jsme si pořídili vermikompostér Urbalive, ve kterém letos kompostujeme už pátým rokem. Před dvěma lety jsme v rámci podpory třídění a recyklace bioodpadu začali kompostéry rozdávat občanům. Filip založil fb stránku Litoměřické vermikompostování a v první vlně udělal pro zájemce základní workshop. Lidé, kteří si neví rady, se mohou přijít podívat k nám na úřad. V darovací smlouvě je sice uvedeno, že další násadu si (v případě neúspěchu) musí majitel vermikompostéru obstarat sám, praxe je ale taková, že když se někomu nedaří, poradíme mu a náhradní násadu (pokud máme dost) rozdáváme z našeho „úředního“ vermikompostéru. Ale to se děje spíš zřídka, třeba když někdo žížaly „zapomene“ na balkóně a ony vymrznou. Častěji máme zpětnou vazbu, že vermikompostování skutečně funguje. Po prvním pilotním roce za námi začali chodit lidé, že vermikompostér viděli u známých a že by se do toho rádi pustili také. Proto jsme ještě letos doobjednávali dalších 59 kusů a už si vedeme pořadník na příští rok. Za další úspěch považuju rozšíření třídění na úřadě i na bio – v letošním roce jsme na pět odborů umístili dalších pět vermikompostérů!

P.S. 23. září 2021 – Den životního prostředí jsme oslavili právě v Litoměřicích na Mírovém náměstí. S sebou jsme na ukázku přivezli kompostéry JeRy a Jora a vermikompostér Urbalive  se žížalí televizí. Celý den jela naše kompostovací poradna a od tří hodin vedl Adam Šlégl v knihovně workshop o vermikompostování. Se zájmem jsme sledovali pokus, během kterého nechal odbor životního prostředí na náměstí přivézt kontejner se směsným odpadem z Nezvalovy ulice. Ten tu vysypali a zkusili dotřídit. Z komodit, které do kontejneru na směsný odpad nepatří, v něm bylo 47,5 kg bioodpadu, 14,6 kg plastů, 7,1 kg skla, 6 kg papíru, 2,5 kg kovů, 3,9 kg textilu a 0,3 kg baterií. Zůstatek činil 28,7 kg. Znamená to, že jen 25,94 % směsného komunálního odpadu nebylo možné dotřídit. Jinými  slovy – tři čtvrtiny odpadu skončily v popelnici se směsným odpadem zbytečně, z toho bioodpad tvořil 42,94 %.